BlogPhân tích chỉ số bolton trong chỉnh nha
chỉ số Bolton| KIYOCLEAR

Phân tích chỉ số bolton trong chỉnh nha

Để có một khớp cắn tốt, kích thước các răng phải cân đối với nhau. Nếu răng hàm trên lớn, những răng hàm dưới nhỏ thì không thể nào đạt được sự lồng múi ăn khớp nhau. Bình thường kích thước răng hai hàm tương xứng nhau, nhưng có khoảng 5% dân số có sự mất tương xứng kích thước răng. Điều này được định nghĩa là bất hài hòa kích thước răng. Bất thường về kích thước của răng cửa bên hàm trên là một nguyên nhân thường gặp nhất. Những thay đổi kích thước của răng cối nhỏ hay những răng khác cũng có thể xảy ra.

chỉ số Bolton| KIYOCLEAR

Phân tích kích thước răng còn gọi là phân tích Bolton, được thực hiện bằng cách đo kích thước gần xa của 6 răng trước hàm trên so với kích thước của 6 răng trước hàm dưới và kích thước 12 răng hàm trên so với kích thước của 12 răng hàm dưới.

chỉ số Bolton| KIYOCLEAR

Đối chiếu bảng phân tích Bolton để đánh giá có sự bất hài hòa kích thước răng hay không và tình trạng bất hài hòa xảy ra ở 6 răng trước hay toàn bộ. Nếu bất hài hòa răng trước thì sẽ khó đạt được tương quan hạng I răng nanh. Nếu bất hài hòa răng sau thì sẽ không lồng múi tốt.

chỉ số Bolton| KIYOCLEAR

Có thể kiểm tra nhanh sự bất hài hòa kích thước răng trước bằng cách so sánh kích thước răng cửa bên hàm trên và răng cửa bên hàm dưới. Nếu răng cửa bên hàm trên không lớn hơn thì hầu như chắc chắn có sự bất hài hòa.Với các răng sau, có thể kiểm tra nhanh sự bất hài hòa bằng cách so sánh kích thước răng 5 hàm trên với răng 5 hàm dưới, hai răng này phải có kích thước bằng nhau. Sự bất hài hòa kích thước răng ít hơn 1.5mm thì ít có ý nghĩa. Nhưng nếu lớn hơn thì sẽ tạo ra những vấn đề cần điều trị và phải đưa vào danh sách các vấn đề chỉnh nha.

Tìm hiểu thêm:

d

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share